Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 (Έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων)/Υ.Α. Φ.7.5/1816/88, ΦΕΚ Β’ 470/2004, οι επανέλεγχοι σε όλες τις επαγγελματικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο διενεργούνται τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο. Ως εκ τούτου ΟΛΑ τα Φωτοβολταικά Συστήματα εμπίπτουν σαφώς στις υπαίθριες επαγγελματικές εγκαταστάσεις και πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ.

Τα φωτοβολταικά συστήματα που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς των οικιακών φωτοβολταικών συστημάτων ΔΕΝ απαλλάσσονται από τον ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ, αφού είναι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπαίθρια, έχουν δικό τους ανεξάρτητο μετρητή και φάκελο στον ΔΕΔΔΗΕ και διέπονται από καθορισμένη διαδικασία τιμολόγησης και πληρωμής του συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η SUN ENERGY SOLUTION αναλαμβάνει τον επανέλεγχο της φωτοβολταικής σας εγκατάστασης σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό HD384 και την έκδοση της αντίστοιχης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Πιστοποιητικό ΔΕΗ) και των συνοδευόμενων αυτής εγγράφων:

Πιστοποιητικά ΔΕΗ 2

Για οικιακά φωτοβολταικά συστήματα ισχύος έως 10kw, στο ποσό των 50 ευρώ.

Για φωτοβολταικά πάρκα ισχύος 100kw, στο ποσό των 120 ευρώ.

Η προσφορά αυτή προβλέπει μία (1) προγραμματισμένη επίσκεψη ετησίως.

Τα παραπάνω ποσά ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% ή 17%.

Η προσφορά ισχύει για Φ/Β εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε απόσταση από την Αθήνα τέτοια ώστε να μην απαιτείται διανυκτέρευση (π.χ. έως 100-150km οδικώς) .

Για πιο απομακρυσμένες περιοχές υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση που εξετάζεται κατά περίπτωση κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.Μπορεί ωστόσο να επιτευχθεί σημαντική μείωση έως και εκμηδένιση του κόστους μετακίνησης αν οι προγραμματισμένες επισκέψεις πραγματοποιηθούν σε συνδυασμό με τον έλεγχο και άλλων εγκαταστάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

dummy3
SunEn - Λειτουργία & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών | Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.