Αυτόνομο Σύστημα με 4,8kwh Μπαταρίες, 1,1kw Φωτοβολταικά & 1,5kw Inverter-Charger στο Κορωπί Αττικής