Αυτόνομο Σύστημα με 4,8kwh Μπαταρίες, 1,1kw Φωτοβολταικά & 1,2kw Inverter στις Αφίδνες Αττικής