100kW Photovoltaic Park at Loutro, Aitoloakarnania